top of page
feestje.jpg

Huisregels 

Algemene huisregels

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand ten allen tijde de toegang tot de wedstrijd en het feest te ontzeggen;

 • De organisatie behoudt ten alle tijden het recht bezoekers te vragen naar een geldige legitimatiebewijs en/of studentenpas;

Huisregels voor het feest

 • Binnen gelden er normale barregels: niet brassen/zooien, geen dassen brassen, geen barovernames, niet strepen.

 • Op enkel de zaterdag zal de tent geopend zijn waar er studentikoos gebrast mag worden

 • De vertrouwenscontactpersoon van Vidar, tevens één van Vidar’s bestuursleden, is de hele avond beschikbaar als aanspreekpunt voor ongewenst gedrag. Overige bestuursleden en leden van de Ordecommissie zullen alle klachten/meldingen doorverwijzen naar de VCP. 

 • Vanaf de start van het feest is er één looproute beschikbaar voor de in- en uitgang feestzaal.

 • Het feest is enkel toegankelijk voor jongeren met een evenementenbandje van het Heineken Openingstoernooi. Deze worden uitgedeeld door de organisatie van het Heineken Openingstoernooi. 

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het feestbeleid ten allen tijde aan te passen;

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het feest te wijzigen;

 • Bezoekers van het feest dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang. Personen die in het bezit zijn van drugs zullen worden overgedragen aan de politie;

 • Zelf meegenomen alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk zijn verboden op het wedstrijdterrein én feestterrein;

 • Drugs zijn niet toegestaan! Let op, want er geldt een “zero tolerance” beleid;

 • Scherpe voorwerpen zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen;

 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het feestterrein zonder toestemming van de organisatie;

 • Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het feestterrein;

 • Het bezoeken van het feest is volledig op eigen risico;

 • De organisatie van het feest houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers;

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan;

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het feestterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers;

 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het feestterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.

T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar T.S.R. Vidar

bottom of page