top of page

Informatie voor stuurlieden

Hieronder vind je de informatie voor stuurlieden voor het Heineken Openingstoernooi. Hierin staat waar en hoe er geroeid dient te worden tijdens het HOT. Alle ploegen dienen zich voor, tijdens en na de wedstrijd aan de hieronder gestelde voorschriften te houden. Zorg er daarom ook voor dat het stuur altijd de regels weet voordat een ploeg uitzet! 

1442246596017682984499763191173702186459846468852141276920100188_o.jpg

Melden en Rugnummers

De competitie commissaris dient een uur voor de start van een wedstrijd zich te melden bij het secretariaat en de aanwezige ploegen aan te melden. Hierna ontvangt de competitie commissaris de rugnummers voor alle aanwezige ploegen. Voordat een ploeg in de boot stapt dient het stuur en de boeg een rugnummer zichtbaar op hun rug te hebben vastgemaakt. Zorg ervoor dat het rugnummer zowel boven als onder vast zit zodat deze altijd leesbaar is. Er worden per ploeg 3 rugnummers uitgedeeld. Aan het einde van de dag dient deze set rugnummers in zijn volledigheid weer bij het secretariaat afgeleverd te worden. Mist er een rugnummer uit de set, wordt er een incasso t.w.v. 10 euro gestuurd naar de desbetreffende vereniging. Er wordt dus niet met een contante borg gewerkt! 

Vlot indeling
en baankaart

Vlotbeleid

De hele kade zal worden gebruikt om te kunnen vlotten. Dit wordt gedaan op aanwijzing van de TRC commissieleden om een soepele doorgang te kunnen bewerkstelligen. Op de baankaart ziet u welk deel van de kade gebruikt zal worden als vlot in, vlot uit en het wisselvlot. Na een wedstrijd zal er eerst om de keerboei gevaren moeten worden waarna een plek wordt aangewezen om te kunnen wisselen of de boot uit het water te halen.

Oproeibaan

Oproeiende ploegen varen langs de finishtoren via de oproeibaan richting het startpunt (500m) en daar voorbij. De oproeibaan ligt parallel aan de wedstrijdbaan en wordt gescheiden van de wedstrijdbaan door middel van een bolletjeslijn. Tijdens het oproeien dient een boot te allen tijde aan de stuurboordkant van de oproeibaan te blijven. Als een boot de start is gepasseerd zal deze een plek aangewezen krijgen waar een ploeg kan wachten tot ze moeten gaan oplijnen. Het is niet toegestaan om de oproeibaan te blokkeren, én stil te liggen ter hoogte van de start- en finishlijn. Aan het eind van de oproeibaan is er genoeg ruimte om stil te liggen. Daarnaast mag er NIET ingehaald worden tijdens het oproeien. Ervaart een boot materiaalpech tijdens het oproeien, dient er doorgeroeid te worden tot na de start waarna er door de wedstrijdleiding een passende oplossing gezocht zal worden. Warm roeien is mogelijk voor de start. De baan is 200m voor de start vrij en biedt genoeg ruimte om goed warm te worden. Het is te allen tijde verboden om in het wedstrijdveld te roeien indien je niet meedoet aan de race. 

Race

De voorwedstrijden worden geroeid in kiellinie over 500 meter. Zie de baankaart voor verdere toelichting over de verschillende racebanen. Let op! 

Wanneer u tijdens een voorwedstrijd, geroeid in kiellinie, ingehaald dreigt te worden, moet u uitwijken! De finales zullen boord-aan-boord geroeid worden.

Uitroeien

De mogelijkheid tot uitroeien is er door na de finish, stuurboord aan te houden, het kanaal in te gaan. Je komt vervolgens op een 1.5km lange baan die genoeg ruimte geeft om uit te roeien. 

5060014413534014591891172263778741261895979215904665120059459471_o.jpg

Aandachtspunten voor roeiers

Tijdens de roeiwedstrijd start iedereen in boten van zijn of haar eigen vereniging. Er mag gebruik worden gemaakt van andere boten, indien dit in goed overleg met andere verenigingen wordt gedaan. Voorafgaand aan het blok, waarin de ploeg start, moet dit gemeld zijn bij de wedstrijdleiding. Zorg ervoor dat je de instructies van de wedstrijdleiding goed opvolgt om alles soepel te laten verlopen.

4540527880700912758213683870389282766937277524348920842128291838_o.jpg

Overtreding

Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden met een waarschuwing of straf naar oordeel van het afhandelende jurylid.

bottom of page