top of page

Informatie voor stuurlieden

Hieronder vind je de informatie voor stuurlieden voor het Heineken Openingstoernooi. Hierin staat waar en hoe er geroeid dient te worden tijdens het HOT. Alle ploegen dienen zich voor, tijdens en na de wedstrijd aan de hieronder gestelde voorschriften te houden. Zorg er daarom ook voor dat het stuur altijd de regels weet voordat een ploeg uitzet!

stuur!!.jpg

Melden en Rugnummers

De competitie commissaris dient een uur voor de start van een wedstrijd zich te melden bij het secretariaat en de aanwezige ploegen aan te melden. Hierna ontvangt de competitie commissaris de rugnummers voor alle aanwezige ploegen. Voordat een ploeg in de boot stapt dient het stuur en de boeg een rugnummer zichtbaar op hun rug te hebben vastgemaakt. Zorg ervoor dat het rugnummer zowel boven als onder vast zit zodat deze altijd leesbaar is. Er worden per ploeg 3 rugnummers uitgedeeld. Aan het einde van de dag dient deze set rugnummers in zijn volledigheid weer bij het secretariaat afgeleverd te worden. Mist er een rugnummer uit de set, wordt er een incasso t.w.v. 10 euro gestuurd naar de desbetreffende vereniging. Er wordt dus niet met een contante borg gewerkt!

Vlot indeling en baankaart

 

Oproeibaan

Oproeiende ploegen varen langs de finishtoren via de oproeibaanrichting het startpunt en daar voorbij. De oproeibaan ligt parallel aan de wedstrijdbaan en wordt gescheiden van de wedstrijdbaan doormiddel van een bolletjes lijn. Tijdens het oproeien dient een boot ten alle tijden aan de stuurboordkant van de oproeibaan te blijven. Als een boot de start is gepasseerd zal deze een plek aangewezen krijgen waar een ploeg kan wachten tot ze moeten gaan oplijnen. Als er tijdens het oproeien een wedstrijd gestart wordt dient een ploeg te laten lopen. Wanneer de laatste boot van de heat voorbij is gevaren, kan een ploeg weer verder gaan met oproeien. Daarnaast mag er NIET ingehaald worden tijdens het oproeien. Ervaart een boot materiaalpech tijdens het oproeien, dient er doorgeroeid te worden tot na de start waarna er door de wedstrijdleiding een passende oplossing gezocht zal worden.

Oplijnen en startprocedure achtervolgingsrace

Als een boot klaar is met oproeien zal deze 200 meter voorbij de start stil gaan liggen totdat de kamprechters in de motorboten aangeven dat een ploeg mag gaan oplijnen. Luister goed naar de instructies van de kamprechters en volg hun orders goed op. Op die manier kan iedereen op tijd starten en worden ongelukken voorkomen.

 

Bij een achtervolgingsrace is het erg belangrijk dat deelnemende ploegen in de juiste volgorde gaan liggen. Let dus goed op het rugnummer van je eigen ploeg en op die van de ploeg(en) om je heen! De kamprechters zullen omroepen achter welke ploeg(en) je mag aansluiten.

 

Op het moment dat jouw ploeg aan de beurt is om een time-trial te varen, zal kamprechter omroepen dat je light halen mag gaan maken. Je vaart dan het stargebied in en laat je ploeg light halen maken. Wanneer je de startlijn nadert, zal er worden omgeroepen dat je mag gaan bouwen. Op dit moment mag je jouw ploeg een opzet laten uitvoeren om jouw ploeg op wedstrijdtempo te krijgen. Ten slotte roept een kamprechter "door!" op het moment dat jouw ploeg over de startlijn is. Vanaf dat moment is je time-trial begonnen, en vaar je de race uit naar de finishlijn.

Oplijnen en startprocedure boord-aan-boord / vaste start 

Als een boot klaar is met oproeien zal deze achter de start stil gaan liggen totdat de kamprechters in de motorboten aangeven dat een ploeg mag gaan oplijnen. Luister goed naar de instructies van de kamprechters en volg hun orders goed op. Op die manier kan iedereen op tijd starten en worden ongelukken voorkomen.

 

De wedstrijdbaan bestaat uit 4 banen die van links naar rechts zijn geordend. Dit betekent dat baan 1 het dichtst bij bakboordwal ligt en baan 4 het dichtst bij stuurboordwal (gezien vanuit startpositie). De kamprechters in de motorboten zullen aangeven in welke baan een ploeg moet starten. Bij vaste start zullen er klosjes hangen waar de stuurtjes zich aan vast kunnen houden zodat de boten op de juiste plek blijven liggen. Met kleine klapjes en strijkjes kan een ploeg er voor zorgen dat ze recht blijven liggen voor de start. Volg hierbij nauwkeurig de instructies van de kamprechters, die aangeven welke ploegen een klapje of een strijkje vanuit een bepaald boord moeten doen.

 

Bij het starten van de wedstrijd zal de kamprechter op het hoofdvlot er voor zorgen dat alle boten goed aan de start liggen. Wanneer de boten op de juiste plaats liggen zal de kamprechter de boten wegstarten. De start procedure gebeurt als volgt:

  • alle ploegen worden opgeroepen per vereniging

  • "Opgelet"

  • "Start"

Keerboeiregels 

Na een wedstrijd zullen boten snel ruimte moeten maken voor de volgende wedstrijd door snel aan te leggen. Om dit soepel te laten verlopen ligt er een keerboei in het water, aangegeven met de gele ster op de baankaart. Hier dient ALTIJD aan stuurboordkant omheen gevaren te worden. Dit zorgt er ook voor dat tijdens het aanleggen alle boten de voorkant dezelfde kant op hebben liggen, waardoor er snel gewisseld kan worden.

Erevlot en prijsuitreiking

Winnaars van de NSRF Onervaren C4+ Stuurboordbokaal en NSRF Onervaren C4+ Klassement velden mogen, direct na het behalen van de A-finale, volgens protocol rechts om de keerboei varen en via de oproeibaan aanleggen bij het erevlot. Hier vindt voor hen een prijsuitreiking van circa 5 minuten plaats, waarna zij op instructie van de wedstrijdorganisatie het erevlot dienen te verlaten. Bij het vertrekken van het erevlot heeft de ploeg die het erevlot verlaat voorrang op oproeiende ploegen. Daarna varen zij richting wedstrijdbaan 4 en varen zij via de wedstrijdbaan weer voorbij de finish om vervolgens rechts om de keerboei rond te maken en richting het wisselvlot te varen. Omdat er nog finales bezig zijn op het moment dat een ploeg het erevlot verlaat, dient er altijd naar de wedstrijdorganisatie geluisterd te worden om de veiligheid te waarborgen.

 

De prijsuitreikingen van de Ervaren velden en de Open C4+ velden vinden respectievelijk plaats na de laatste A-finale van de Ervaren velden (zaterdag) en na de laatste A-finale van de Open C4+ velden (zondag) bij het erevlot. Hier wordt echter niet naartoe gevaren zoals hierboven beschreven, maar zullen de winnende ploegen opgeroepen worden tijdens het wisselmoment vóór de Onervaren C4+ finales om via het land naar de prijsuitreiking te komen.

baankaart + erevlot.png
bottom of page